Hoạt động

Ngày 28/11 hỗ trợ 1.000.000 VNĐ đến bé Tường Vy con chị Thuý An

Sáng 28/11 Mái Ấm Giữa Đời chuyển khoản phần hỗ trợ 1.000.000 VNĐ đến bé Tường Vy con chị Thuý An.

Đây là em bé đã được Mái Ấm Giữa Đời nâng đỡ nhiều năm nay.

unnamed

Có thể bạn quan tâm