Hoạt động

1,100 quả trứng đến tay người dân nghèo khu vực Phú Trung, Tân Phú

Chiều 25/1/2022 thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã trao 1,100 quả trứng đến bà con cư dân lao động, người nghèo khu vực phường Phú Trung, Tân Phú. Chúng tôi phát trước phiếu từ buổi sáng và hẹn bà con chiều đến nhận trứng.5607-EF9-D-77-AD-47-CC-B5-DA-0-FFE085-DC72-A
27-C96-C39-B14-A-485-B-BFCF-C27695-C26530
3-B295-D9-B-0-FE0-49-AD-B397-0-D76-C91-F5-E12
A9-AF7360-C0-D2-4994-BF36-0-C8-E67210-D91
1-FB2-C974-19-F2-4-FB4-81-E3-D0-A33455-E300
C72459-CF-C2-BA-4-C4-E-8589-1-E6633-CA51-EA
77865-B2-E-B0-B2-45-C9-B7-E5-CB0415724-EDA
0-A329850-3-D2-E-4187-B7-B3-985-DBF8-E9-C9-E
CCAD964-F-10-E1-4288-BB3-B-D8-CA7-D378-B69
5222-D93-A-2-E6-B-4197-85-B6-8-C9-A3-EFB3960
DEA34-AF3-BAF8-44-C3-A17-A-53-EA525-B2-E2-B
6-CFDFE26-90-FC-4266-A83-D-36-B601-C78672
D0-F87-A34-A037-4-D38-89-B5-B656022-A00-C9
14-FFBF26-AAE0-4-AE0-AA1-F-7-C4-E671-EA7-C8
75-CD28-EA-575-F-46-BC-88-EB-42443-D3-FCAB2
1-D56-DFCC-9-E60-4-A0-F-8-C9-A-B4-DB2-B072-FF9
D9-C33-D29-A63-C-4703-A933-B4-F262-D049-E9
DC232502-24-DE-4-CE7-A8-C8-D88-A98-CB9216
42-E43146-F8-ED-4-EB0-AF43-B028-A790832-B
6091-B358-C104-4-AE5-8-B9-F-7-DFEF9-E3-CD20
1-B48-F5-DF-1931-4-D0-F-931-B-42-D647-D90-B16
23072-E0-C-ECB4-4-F6-C-95-E5-47818-AD30-FCD
E61-E77-EA-7174-4-E0-C-9-FD7-8514-CAB7-F7-E8
25-AE3-B42-313-C-4812-89-DB-9-CC5622-A48-E5
84-E0-E065-2-D5-A-4549-86-C9-C11-DDB0-EA5-BA
9-B31882-D-8-D12-4-C01-8803-C5772-E3-A8409
32-C57-CA8-0932-4-EF4-80-C8-1-EF60-D26584-F
20-C02-D5-A-5-C43-4575-85-D1-E76-AB0359-BB1
AC5-C5-DD4-496-D-4-A0-B-88-B9-AC2264-FDEFDA
60-BC67-AF-4585-4-A90-82-D5-8-FC516-FF28-CC
2-B282192-F7-D6-4-D59-9029-10-B0718-A4066
4-DE81793-D761-48-A3-9693-86-BB732372-BC
33-CFDCFA-220-F-4-F6-B-9-EDE-625689-E06-BAC
D56-B3-CD5-76-E9-4-B3-F-867-E-7866-D3-D48-D4-C
550-F1-B77-A826-4-E3-A-A80-F-DEFF4-D0-F169-A
25958037-FDA8-4137-84-E8-3-CDB35-B0-F8-DA
6-A3-B2-C6-C-3352-446-A-874-A-B8-ECA0-F49-C29
5-E888-F5-E-5337-49-E0-81-D0-A53-D24-D793-D9
28-E52-AC0-C089-41-FC-8165-A3-A8-E5-F9-D637
5-FDA0929-20-C0-41-E3-BF6-A-D0-AE36397-A85
F475-F215-3747-422-C-B394-E6602-FB89481
CE5-C479-C-A853-4484-A520-9599-D9-D46-D37
DF9-FC57-C-EDA0-4-C84-AC85-0-ECD38182-B65
E3-DE799-F-D1-FA-4-D9-A-AB78-F58-C61-A3-ED36
42-FADC4-E-EE5-A-439-E-8-FA7-80329227-EA85
C93-B86-C2-CECB-4033-B227-90-DD9-CF9-E54-A
5-C225-C8-C-6-BCC-4213-AB85-8655-B953-EAA4
CBE89-E61-16-D9-49-D0-872-E-AB7-B031-F984-F
2673483-D-12-E7-4490-A37-B-9-BC0-E643-E940
AEC35502-071-F-4-FB6-8-D5-B-67-CBA2617-FED
0-CB46-C87-3-AC0-4-CC1-AB10-70-BFEC8-FA171
5-A95-A322-AB7-B-4794-A4-F5-A3646-E081487
5-F30-ABEE-F450-4-BF8-B8-ED-7-E9-D5-E396218
17-B7-C091-C44-B-4-B0-F-8423-00815239-E7-DC
D959-F113-CB59-43-EE-A40-F-DE506-A271-D25
971-BA033-884-F-4778-919-F-5-EAD64221-C1-F
3-F0-A785-B-4-CDF-41-B7-AF5-E-DFA173-FE9-CE6
A6-D5-BF1-B-0-D06-46-B2-9-CF4-89441-D65-F36-B
DCC47-CA4-6-E56-42-A7-AAF7-CB56282-EC8-BE
DCF1-FCAB-07-A3-4-BA4-A655-C32682495-F6-B

Có thể bạn quan tâm