38

Bài viết
Tổng kết

Tổng kết hoạt động tháng 12/2021

Chúng tôi xin phép báo cáo hoạt động thu - chi của Mái Ấm Giữa Đời tháng 12/2021

Tổng kết

TỔNG KẾT THU CHI HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2021 CỦA MÁI ẤM GIỮA ĐỜI:

Mái Ấm Giữa Đời xin phép đăng tổng kết hoạt động thu chi và sao kê tháng 11/2021:

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2021

Xin cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ cho các hoạt động của Mái Ấm Giữa D(ời trong tháng qua. Chúng tôi xin tri ân và báo cáo lại hoạt…

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN MÁI ẤM GIỮA ĐỜI THÁNG 8/2021

Một tháng đã trôi qua và chúng ta ngồi lại tổng kết những công việc tuyệt vời mà thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời và các nhà hảo tâm …