Bảng tin

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận học bổng

CHÚNG TÔI ĐÃ LIÊN LẠC VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CHÂU THÀNH 2, THỊ TRẤN CÁI TÀU 2- ĐỒNG THÁP. VẬY MỜI EM:

1- Trần Thu Hồng lớp 11 - cơ bản 2: gia cảnh rất khó khăn vì bố mẹ làm thuê làm mướn, nhà cấp là nhà tình thương, các em cùng mẹ mưu sinh như hái rau lá cách, đan dây lục bình...để có tiền mưu sinh và duy trì sự học.

2- em Nguyễn văn Thọ lớp 12 tự nhiên 1 – Hoàn cảnh là học sinh giỏi năm 2018, em mới chịu tang mất cha, mẹ lại bệnh tim và còn em trai nhỏ.

Hai em vui lòng liên lạc với chương trình để tiếp nhận học bổng của nhà giáo Lê Khoa Học trao tặng.

Xin liên hệ cô Thu Hương ĐT: 0918484208!

Có thể bạn quan tâm