Bảng tin

QUYẾT TOÁN THU CHI MAGD THÁNG 11/2020

THU:

- Thu trong tài khoản: 91.255.000 VNĐ
- Thu ngoài tài khoản:

+ Anh Minh Nguyen Le: 200 USD

+ Anh Minh Nguyen: 500 USD

+ Chị Joanna Nguyen: 1.000 USD

+ Chị Duyen Mai Nguyen: 200 USD

+ Chị Lien Viet: 4.000.000 VNĐ

+ Chị Tạ Thị Quý: 2.000.000 VNĐ

+ Chị Tam Ha (Trái cây 425 Tân Định): 10.000.000 VNĐ

+ Anh Tran Van Tinh: 2.000.000 VNĐ

+ Bạn Kailz Nguyen ủng hộ tiền taxi đi về 2 chiều Hà Nội - Nam Định: 3.000.000 VNĐ

Tổng thu ngoài tài khoàn: 64,890,000 (đã quy đổi USD sang VND)

TỔNG THU TOÀN BỘ: 156,145,000 VNĐ

CHI:

- Tặng hỗ trợ đến 16 học trò di dân và 1 gia cảnh mồ côi mất mẹ: 17.500.000 VNĐ

- Mái ấm Cầu Dừa: 5.000.000 VNĐ

- Chuyến đi Hà Nội (BV Tâm Thần + mái ấm Bùi Chu + chợ Long Biên + học trò Nam Định): 73.000.000 VNĐ + 1 laptop

- Công tác Trà Leng Quảng Nam (Thăm làng dân tộc M Nông Traleng + thôn 1): 104.000.000 VNĐ + 10.000.000 VNĐ do chị Tâm Hà (Trái cây 425 Tân Định)

- Điện + Internet: 2.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ cộng tác viên: 4.000.000 VND

- Văn phòng phẩm: 500.000 VND

TỔNG CHI: 216,000,000 VNĐ

Như vậy, trong tháng này chúng tôi bù vào 59.855.000 VNĐ: Gồm 10.000.000 VNĐ của anh Đỗ Nguyễn Anh Khoa, 10.000.000 VNĐ của anh Đỗ Minh Hội, phần còn lại 39.855.000 VNĐ là của một bạn ở Sydney Úc tặng quà cho gia đình nhưng gia đình vẫn ủng hộ xin gửi vào chương trình.

Chị Thu Hương tiếp tục bù 5.000.000 VNĐ của độc giả mới gửi, 2.000.000 VNĐ của anh Tran Van Tinh = 7.000.000 VNĐ chuyển qua công tác tháng 12 như một sự lấy hên cho miền Trung.

Chúng tôi trích tiếp 10.000.000 VNĐ của quà người bạn Sydney Úc như lấy trớn cho chương trình miền Trung.

Như vậy, quỹ dành cho miền Trung trong chuyến đi tới, chúng ta đã có 17.000.000 VNĐ.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM YÊU THƯƠNG ĐÃ CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI RẤT NHIỀU TRONG THỜI GIAN QUA. Đặc biệt cảm ơn người bạn từ Sydney.

Có thể bạn quan tâm