Bảng tin

BẢNG TỔNG KẾT THU CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÌ ĐỒNG BÀO TÔI - HỖ TRỢ HỌC TRÒ DI DÂN

Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã đóng góp, ủng hộ từ 20/5/2020 đến nay:

BẢNG THỔNG KẾT THU CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÌ ĐỒNG BÀO TÔI - HỖ TRỢ HỌC TRÒ DI DÂN:

Thu trong tài khoản :32.522.000 VND

Thu ngoài tài khoản :

- Chị Nguyễn Thắm: 2.000.000 VNĐ

- Trái cây 425 Tân Định 1.000.000 VND

- Anh Minh Nguyen lần 1: 5.000.000 VND

- Anh Trieu Hiep : 2.000.000 VND

- Bạn Thuy My Dang: 100 USD = 2.310.000 VND

- Anh Minh Nguyen lần 2 : 5.000.000 VND

- Chị độc giả người Huế : 5.000.000 VND và một thùng bánh sữa

- Gia đình Nguyễn Gia cụ tư lệnh bố: 5.000.000 VNĐ

Tổng thu : 59.862.072 VND và một thùng bánh sữa

CHI:

- Hỗ trợ nhà trọ hậu cô vid : 5.500 000 VND

- Hỗ trợ 2 đợt gạo 62 hộ 620 kg = 9 300 000 VND

- Hỗ trợ mưa sách vở gói 500 000vvd 12 trường hợp = 6.000 000 VND

- Hỗ trợ 21 em mỗi em 1 000 .000 = 21 .000 000 VND

- Hỗ trợ 3 em hs có hoàn cảnh đặc biệt (2 em có H, 1 em giãn não thất), mỗi phần 2 triệu = 6.000.000 VNĐ

- Điện, Internet 2.000 000 VND

- Văn phòng phẩm = 500 000 VND

- Chi phí cộng tác viên, tiếp đọn học trò : 2.000 000 VND

---------------------

TỔNG CHI: 46.300.000 VNĐ

Quỹ kết dư: 7.562.072 VNĐ CHUYỂN SANG QUỸ THÁNG 7

XIN CẢM ƠN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁC YÊU THƯƠNG CHIA SẺ . CẢM ƠN SỰ CỐ GẮNG CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH TRONG NĂM HỌC VỪA QUA

Có thể bạn quan tâm