177

Bài viết
Bảng tin

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG BA 2020: Cảm ơn các ân nhân đồng hành đẩy lùi dịch cúm Vũ Hán

Bản tổng kết tài chính của chương trình: "hành động vì đồng bào tôi" trực thuộc kênh maiamgiuadoi.com:…

Bảng tin

Tổng kết công tác tháng 02/2020: Một lời cảm ơn bội hậu đến các ân nhân!

Bảng tổng kết hoạt động vì đồng bào tôi tết âm lịch và tháng 2-2020

Bảng tin

Học bổng 72: Tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng đến em Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên

Tặng học bổng đến em: Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên - nguyên quán: Đồng Nai

Bảng tin

TẶNG 2 HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 5 TRIỆU ĐỒNG/HỌC BỔNG ĐẾN 2 HSSV GIỎI THÁNG 02/2020

Hai học sinh - sinh viên mới nhất được tặng học bổng tháng 02/2020 mang số thứ tự 70 và 71 là em Hoàng Phan Yến Nhi và em Vũ Văn …