Hoạt động

Vui mừng chào đón sự hợp tác giữa BAOVUS và MAIAMGIUADOI.com

Mái Ấm Giữa Đời vui mừng thông báo sự liên kết hợp tác về mặt thương hiệu giữa HIỆP HỘI DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HOA KỲ (BAOVUS) - www.baovus.org và CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG MAIAMGIUADOI.com

BAOVUS (BUSINESS ASSOCIATION OF VIETNAMESE IN THE U.S.) là tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích của doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng và của đất nước Việt Nam, tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội trong và ngoài nước, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kính mời quý bạn bè xem 1 đoạn video ngắn (trích) giới thiệu về BAOVUS và sự hợp tác với Maiamgiuadoi.com (ở phút 3:00)

Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ đưa ra những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm