Hoạt động

Ủng hộ anh Lê Văn Khiêm (Hà Nội) bị liệt, vợ mới mất vì COVID 3 triệu đồng

Ngày 7/12/2021 Mái Ấm Giữa Đời Ủng hộ 3.000.000 VNĐ đến anh Lê Văn Khiêm ở huyện Ứng Hoà - Hà Nội.

Hoàn cảnh: Anh Khiêm bị TNGT bị liệt, vợ mới mất vì covid, Con nhỏ đi học hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin tài khoản anh Khiêm ghi trong đơn xin xác minh chúng tôi đã chuyển khoản đến 3.000.000 VNĐ

Xin cảm ơn các nhà đầu tư quan tâm...!

265297450-4631217900302205-5047075064291353897-n

264286265-4631218033635525-4748118951390772007-n

264804303-4631221840301811-3944127740636720219-n

Có thể bạn quan tâm