Hoạt động

Trợ vốn anh Huỳnh Kim Đức bán rau dạo - trọ quận sáu

Hoàn cảnh:

Hoàn cảnh:

- Cả nhà ở trọ quận 6

- Người vợ bị ung thư

- Có một người con đang học lớp 11

- Có mối cái cân rau vừa bị bọn cướp giật mất

Chúng ta trợ vốn cho anh 1.000.000 VNĐ để mua cân mới và giữ liên lạc để hỗ trợ con anh học tập về sau

Có thể bạn quan tâm