Hoạt động

Sáng 13.9: Một tạ mốt rau tươi 0 đồng đến tay người dân

Hôm nay thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời gửi tặng rau 0 đồng đến bà con địa phương, mỗi bọc chia 5kg.

Chúng tôi cũng nói bà con cầm về nhà nếu dư dôi xin hãy chia sớt cho hàng xóm.

9-C8-DD617-A280-4256-A55-E-93-BF096-D11-F0 2-A61067-B-47-BB-451-A-9-C38-63-BF0451238-B 83-D72061-2-D32-4-E9-B-9-EE6-F10-F4-F543010 079-B9-C5-E-468-A-49-F1-BD98-B8-FE34-F5926-C 5-ED295-B0-4-AEA-4-FA6-BD5-F-2-A4-E226-ADC28 BFE3-E433-EDEB-44-DB-81-CD-E655-CE14-C6-D9 F7-D7-A546-C3-A4-459-C-8060-FEDFE9116-F49 81-AED4-A8-8116-4-C48-93-FA-AD403-A3-D616-A 980-FE147-F102-4-FB4-91-C6-E9-B618-C44344 371-A4298-2-A97-4-CD4-A678-775-C4-C298-A01 3646771-A-A034-44-AC-8564-486027788-DB1 CF2-C8-FC7-18-E8-47-A6-A8-C0-670-FB14-FB410 79039-ADF-911-A-406-D-B752-C702-BAD11-EE4 7-A1-A46-C9-C7-FB-4502-B90-C-C19-D52-E7-EB4-A B24-DDDA7-F33-B-4-D30-87-E5-13-B01065-B252 BE920-B45-E9-B1-4258-AB65-07529-F7343-C7 A92-EE818-282-E-4-C93-95-ED-34-CF7-E19-BF26 59-DBFE16-3-C32-449-A-9-CBB-D66-AA4-A53-ED9 AEB19-ABB-1270-428-D-8271-1-A7-A0-B529-DD9 227-CC155-4-C2-E-4-F1-C-8-E51-446074-E21625 6-E5-FF666-10-FC-4-EE8-AD95-022-A79679409 144-CEAB4-3-AD1-4372-849-A-50-E41180-E249 77304128-76-CA-4-F5-F-9-D4-F-8260-E715511-C 461-F22-E7-F700-4299-9339-F78279-E53-F5-B B1-B86-C01-7-DA8-4823-8-B7-E-5-E561668-F4-E3 76-BAB50-D-C051-4575-B8-D3-E5-ECFD61478-B

Có thể bạn quan tâm