Hoạt động

Rau, gạo, nước mắm của Mái Ấm Giữa Đời đã được dân quân đưa tận tay người dân Ấp 2 Đông Thạnh

Như đã thông báo hồi sáng Mái Ấm Giữa Đời hôm nay 12.9.2021 đã ủng hộ đến người dân địa phương 1,2 tạ rau tươi, 70kg gạo, 6 thùng nước mắm. Đã được tiếp nhận bởi dân quân Ấp.

Bài liên quan: Ủng hộ 1,2 tạ rau xanh, 70 kg gạo, 6 thùng nước mắm đến nhân dân Ấp 2

Đến trưa 12-9 dân quân Ấp đã chuyển xong hết đến tay bà con và đã gửi những hình ảnh đẹp ghi nhận lại hàng hoá thực phẩm của chúng ta đã đến được tận tay những bà con cần đến thực phẩm tươi. A63-F6125-07-DE-4123-B8-F1-8-ED9-B115-E599 87616-C1-F-93-E2-4-D73-8-E97-CEE37-C04114-C 8-DD3767-B-313-E-4901-804-A-4-A8-CF69-C168-B BBDAE460-4-C6-E-4-AA3-A219-72-DC77-A7926-B 2-CD75585-E64-B-4-B2-B-8-F2-B-3-BD8-C5-F4-FBFF 0-ADA8822-9-FE9-4-C7-F-86-DC-2-E9-F6008-F868 C573-BDFE-0-F89-4-F00-B079-1422185-C5-C8-B 0-AA63-B65-DC5-C-401-D-AEA0-DE62-FA18289-F 45-D43-D4-C-052-E-4083-B4-FE-B1-E436320151 DC705615-83-F9-4621-A04-F-93-EE5-ED5-E37-D E0-F3-CE05-0617-4-F1-A-A068-62-BC16765215 4840803-F-5-BB2-4722-9-A3-A-B42-A33943254 94-B7-F3-A0-7860-4427-9989-6710071-A3-E50 8-EABF76-C-11-B8-4182-A20-B-A8-A50-E23-E6-EC 2-C8-AFBED-DD52-4773-B1-FB-E1-A558-C6-B6-E8 C872-CA0-C-D49-F-4-AE3-971-D-96-BEE4313-A3-B 76-B7454-E-1-FBD-43-B5-A5-D6-BE15-F1-E20327 977-B7344-A3-D4-4715-A8-AB-E2-CD7231-C8-E9 44089100-9001-4-FEC-9-E4-F-DBC944-E04-C71 792-C744-A-8824-4663-A737-7-CA6-B8-F2-D807 526551-C9-E3-DA-413-F-8-E32-24-EF145-BFA0-C 51-DCAE57-62-C0-4-E8-B-B096-0230-DC6353-C5 D06189-FA-3-DE9-4-ACE-86-B3-BBC306-C13-F9-E CDB4-D36-E-2-DB5-45-AF-B9-B6-E3-B08-F36-D7-FF 36996858-F162-4-C2-D-B16-A-705-ED60-E7-A96 B973-EF43-119-A-47-E7-B4-B5-9936-B9-D64198 76-ECD73-B-DA30-4-A7-A-9-D15-762572-D9454-F AD254382-CC02-49-BE-8-E81-6014-A7-E39-DEF 51-D1-F239-BA7-F-487-D-B341-A9-B3348-ECE9-D EE3-D465-F-3159-403-A-A420-FE18-CA8-B7-F4-F 549-A8-FA0-CA76-4633-A957-F2-ACEC37-BB12 FAEA06-A4-DA1-E-4067-B57-F-C93-FD1365-E62 2-A966-B34-68-F8-4-D89-AA43-9296-EFD30-C6-F 3835-D578-BA2-D-4560-BE09-C08-FE8-FBEBB6 55-A9-F542-A135-4274-BF8-A-0247-D6-C35-E59 173-E1-DC5-97-BE-40-BE-8929-1-BDA4-F05-F9-D2 D90-BF89-E-D59-D-4-C63-AF30-FCFFED6101-E4 E440-CDC7-45-B6-486-D-A73-A-6-D5-C27951-DC9 9-EA5-CC26-EC84-4012-A0-C4-7766-A62-E1-C0-E 38-D94-B18-7-E05-44-D7-82-C1-1-AFB98-CACDBC 2599-D17-A-3-A4-E-44-EA-8-A1-E-D8654570-F49-A FD24-CE6-E-C02-F-4439-BA5-C-18-DE625-AD688 8278-F8-D6-EDF8-47-DA-8-A69-6-DA53-D87419-E 7-F633-B91-11-A8-43-B9-BD3-B-308-C603-EB6-DE C6-B22522-AA20-42-D0-A976-6-BEF91096-AD4 D4-E3-D197-1-C8-D-4322-8063-785011643-D84 DE409089-41-C2-47-C2-876-A-0-B74129-FA4-FE DBCF0205-4-EE3-4-DD1-9833-577-C02607-B7-B 72-B944-E5-5734-4-EA4-A34-F-2-C46-B8-BC96-A3 48-F17-A1-A-9326-4566-928-F-174-DFEF3-B94-D 7-C705-A05-0601-44-C2-B88-D-D733-D5-A18-BE5

Có thể bạn quan tâm