Hoạt động

Quà trung thu cho trẻ em Ấp 2 Đông Thạnh đợt 4

Đây là hình ảnh từ đầu cầu em Diễm đã nhận 48 suất quà của Mái Ấm Giữa Đời để chia cho các em nhỏ tổ 18 ấp 2.

65077-E7-F-3624-4348-A129-21899-B2-EA7-CF DBEC804-B-9-A44-49-E9-800-A-11-F3-B1-C56-CC1 901-DAEC4-6147-4-C87-A496-EE16-DE85-D85-A 42643-C68-C109-47-FD-93-EE-852398-EE2-A44 8794-DD36-1469-4986-B6-C6-48013-E7796-C3 38134-A21-3-CB4-4-B19-97-D0-AF6-AF89-DE88-B 79-C3-B004-E06-B-4-D71-A089-D792877-A749-C 41-B001-E1-E62-F-4989-B34-D-F3-A23282-BBBD 7-EA7-C746-8999-4915-A7-F6-8107259552-AF 189-A3482-0-C9-F-4-FD1-A70-A-C1-DF1-ED3894-B E3793432-E724-4-FA9-8-AD6-9-B30-E7-DE579-F F5847-FF7-ADA4-4505-8-B8-F-E7-CA5-F61-E766 913-FC70-A-07-F0-426-D-95-C9-1-D1-FEF9055-B8 F5-ED6-E69-738-A-4719-9-AD2-E6132456-EC73 D2-B26-E3-D-8585-44-A5-A93-B-97-CF8790-B259 91508-BB9-51-EA-45-CF-A302-47-B94-DD98381 803-F7-E77-CBF7-48-D1-BC75-8-B4-EC9-B0438-A 4-A68-CBFA-48-B4-4-CFB-9-AFE-6275-B765942-F 146-FD732-D9-D5-4-EFF-A2-C8-E94-EDF5-A6-BB7 4-F53-BD13-649-E-4-E4-D-8-AEC-5-D704-B485459

Có thể bạn quan tâm