Hoạt động

Mái Ấm Giữa Đời ủng hộ 5 triệu đồng quà giáng sinh đến Cô nhi viện Bùi Chu

Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2021 Mái Ấm Giữa Đời ủng hộ 5 triệu đồng quà giáng sinh đến Cô nhi viện Bùi Chu (Nam Định). Hiện Cô nhi viện Bùi Chu (Nam Định) đang là nơi nuôi dưỡng 100 em mồ côi trong đó 30 em bị bại não.

B9688-D44-3830-4-BCF-89-AC-9625-CA28-CEFD 12-A01826-E78-D-4-F43-95-C2-1-D448122727-B

Có thể bạn quan tâm