Hoạt động

Mái Ấm Giữa Đời trao 100 USD của bác nhà giáo Lê Khoa Học đến em Nguyễn Văn Thọ (Đồng Tháp)

Mái Ấm Giữa Đời cảm ơn nhà đầu tư là nhà giáo Lê Khoa Học đang ở Hoa Kỳ đã chuyển học bổng trợ cấp của bác là 100 USD đến em Nguyễn Văn Thọ một học sinh Đồng Tháp đang ôn thi lớp 12 vừa chịu tang cha.
Trong đợt công tác cách đây mấy ngày chúng tôi đã trợ cấp đột xuất cho em Nguyễn Văn Thọ (lớp 12 tự nhiên 1 trường phổ thông trung học Châu Thành 2) là học sinh giỏi năm 2018, em mới chịu tang mất cha, mẹ lại bệnh tim và còn em trai nhỏ, mong em thọ vượt qua khó khăn giúp mẹ nuôi em và giữ vững sự học. Sau khi biết hoàn cảnh của em, nhà giáo Lê Khoa Học (ở Mỹ) đã trợ cấp thêm 100 USD là học bổng dành cho em Thọ. Hôm nay chúng tôi đã chuyển theo đường bưu điện đến em, khoảng chiều mai là em nhận được.

Có thể bạn quan tâm