Hoạt động

Hỗ trợ công nhân tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh chưa có việc làm (trụ lại ở khu vực Bến đò Thới Thuận)

Tổng cộng 14 phần, cụ thể: 11 phần 500.000 VNĐ, 3 phần 400.000 VNĐ, 1 phần 200.000 VNĐ cho cô bé dẫn đường (tổng cộng 6.900.000 VNĐ). Đa số các em công nhân từ công ty AD Productions hiện đóng cửa dài ngày vì dịch, các em hoàn toàn mất việc và thu nhập, cuộc sống bấp bênh.

Có thể bạn quan tâm