Hoạt động

Hồ sơ 15: Mái Ấm Giữa Đời đến với bệnh nhân BV Nhiệt Đới

Hôm nay như một sự gieo duyên,dưới sự giúp đỡ tận tình của một chị tên Hương là cháu của tướng Nguyễn Việt T. - đồng thời cũng là một người có tâm với cộng đồng những người mắc bệnh xã hội - Chúng tôi đã tới thăm, úy lạo bệnh nhân nhiễm khoa Lây nhiễm E - BV Nhiệt Đới - với những phần quà là tiền mặt dành cho các bệnh nhân ở đây.

Mỗi bệnh nhân tùy theo nặng nhẹ được tặng phần lì xì là 100.000VND.

Số tiền tặng các bạn ấy là 2.500.000VND.

Vì tính nhạy cảm chúng tôi không đưa hình ảnh bệnh nhân. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng những góc tĩnh bình an của BV Nhiệt Đới. Tạ ơn Chúa.

Chúng tôi không đi theo kiểu đoàn đội, chúng tôi tới trực tiếp chăm sóc và sống cùng, trước khi ra về chúng tôi gửi tận tay bệnh nhân, đây không là làm từ thiện mà là một trải nghiệm sống, thương bệnh nhân và thấy lòng nhẹ nhàng, bệnh viện Nhiệt Đới giờ sạch, và rất thân thiện.

Có thể bạn quan tâm