Hoạt động

Gửi trợ cấp: 2 trường hợp tử vong vì COVID, 2 trường hợp người khuyết tật rất nặng (Ấp 4, Đông Thạnh)

Được sự giới thiệu của anh Hoàng - Cảnh sát khu vực Ấp 4, xã Đông Thạnh về 2 trường hợp tử vong vì COVID, 2 trường hợp người khuyết tật rất nặng (đều ngụ ở Ấp 4, Đông Thạnh). Hôm nay thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã ủy thác nhờ anh trao tận tay phần trợ cấp cho các trường hợp này:

2 trường hợp khuyết tật nặng (thần kinh tâm thần) mỗi trường hợp Mái Ấm Giữa Đời chúng ta trợ cấp 1 triệu đồng (có giấy tờ chứng minh):

1/ Mai Hồng Xuyến (SN 2002)

2/ Trần Thị Kim Trinh (SN 1980) 13-E05-BBF-A9-C7-45-EE-8-D96-E4206-F55-D9-D4 FE9-ED8-E2-44-A1-4-D29-B6-F7-B4-BFF0519972 05405581-2-D95-4-CFD-A392-16-EFE1-E927-AA

2 trường hợp qua đời vì COVID 19, mỗi trường hợp Mái Ấm Giữa Đời gửi trợ cấp tử vong 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng):

1/ Trần Ngọc Mẫn (SN 1968) Ngụ Ấp 4 xã Đông Thạnh qua đời ngày 26/7/2021 - anh Mẫn là cán bộ chữ thập đỏ địa phương năng nổ chống dịch suốt nhiều tháng qua chẳng may mắc COVID và qua đời!

2/ Lê Văn Út (SN 1968) qua đời ngày 18/8/2021 2-D382285-CBE0-4-C40-A525-3-D383-B60-B2-FB B34469-EA-C966-482-C-8-E49-E58955-FBD365

Hình ảnh đại diện Mái Ấm Giữa Đời làm việc với anh Hoàng - Cảnh sát khu vực Ấp 4, xã Đông Thạnh về 4 trường hợp trên: 264-B3430-3-CC0-4911-AB90-574-BA7-D1286-F 2-C47-C6-A0-811-D-4-FA9-B942-84-A3-C2032-F81 97680-FFD-DC84-4-A23-B75-F-7638883-A18-BE A90-F7931-8250-45-AB-B98-B-79-E2758-E2-BFC 6-EC5-B486-4771-4021-92-A7-29-CBD42-DDA1-A 266405-A2-472-E-41-BF-B6-B3-D85641-B6-FA89 C32-C0-F4-F-EF1-E-49-C8-8204-1-C61-A5-E46-F88

Ngay buổi trưa anh Hoàng đã đưa 2 phần trợ cấp người khuyết tật của Mái Ấm Giữa Đời đến tận tay 2 trường hợp trên:

3818282-A-7-A05-4-E3-F-A07-F-D2-F81622-B99-C F069-B399-9-EDF-454-B-B515-92-E45-E0-C01-A1 FBF39-A95-1032-44-DF-8828-130-E203-AC418 CFBFFF7-B-A8-A4-42-C9-B167-D984-BD70-A790 C924903-E-B1-F4-4789-BC11-D92-D586-AD203 1-FB654-B1-B690-45-EA-82-D6-1645-CD843-DA6

Có thể bạn quan tâm