Hoạt động

ĐỘI MƯA, THIỆN NGUYỆN MÁI ẤM GIỮA ĐỜI TẶNG 100 KHẨU TRANG VẢI ĐẾN BÀ CON NGHÈO HÓC MÔN

Trong cơn mưa nặng hạt chiều ngày 06/08/2020, thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã trao tặng 100 chiếc khẩu trang vải cho phụ nữ, trẻ em, người lao động nghèo khu vực huyện Hóc Môn. Đây là một phần trong chiến dịch tặng khẩu trang vải do Mái Ấm Giữa Đời chủ động trao tặng nhân dân, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các gia đình, MÁI ẤM GIỮA ĐỜI đã trao tặng 100 chiếc khẩu trang bằng vải, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền để bà con nơi đây thực hiện tốt các khuyến cáo, yêu cầu phòng chống dịch. Khẩu trang vải trước khi sử dụng đều có thể giặt sạch, khử khuẩn.

Sản phẩm bằng vải có thể sử dụng lâu dài, giảm chi phí, hạn chế lượng rác thải môi trường, hạn chế nguy cơ phát tán dịch bệnh do xử lý khẩu trang y tế qua sử dụng không đúng cách.


116835716-3208058159284860-8070081594934893044-n

116922076-3208058705951472-5399687076232027335-n

117115432-3208058782618131-9215170025535919522-n

116704232-3208058712618138-6137069416688540938-n

117194972-3208058285951514-7893991161674251082-n

117155261-3208058665951476-4124946438135530114-n

116344554-3208058815951461-4495320557608193753-n

116803892-3208058235951519-263586184420390438-n

117230340-3208058789284797-9213676553617706603-n

116887075-3208058432618166-6013666583674887607-n

116726779-3208058662618143-2207541033687743204-n

116706259-3208058412618168-394144801520209781-n

117108152-3208058509284825-3475883171896607606-n

116909888-3208059102618099-3209110089283968613-n

117269127-3208058392618170-4738245536757783568-n

116707063-3208058535951489-4679147622232477306-n

116876891-3208058532618156-6523281574875941221-n

116473556-3208059032618106-429152075560825461-n

116767417-3208058169284859-5239321467866540303-n

116789371-3208058459284830-1618323674361725342-n

116396022-3208058805951462-7672735115098546437-n

116427033-3208058502618159-1072084453695705932-n

116153602-3208058252618184-905168496754091704-n

116641529-3208058282618181-8006809009272826834-n

117247300-3208058342618175-879056150140805650-n

117330394-3208058952618114-298666806268118381-n

116835716-3208058159284860-8070081594934893044-n

 

Có thể bạn quan tâm