811

Bài viết
Hoạt động

1,100 quả trứng đến tay người dân nghèo khu vực Phú Trung, Tân Phú

Chiều 25/1/2022 thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã trao 1,100 quả trứng đến bà con cư dân lao động, người nghèo khu vực phường Phú T…

Hoạt động

Trao 5 phần quà đến 5 trẻ mồ côi khu vực phường Hòa Thạnh - Tân Phú (mỗi suất 1.000.000 VNĐ)

Hôm nay 24/1/2022 thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã trao 5 phần quà đến 5 trẻ mồ côi khu vực phường Hòa Thạnh - Tân Phú (mỗi suất 1…

Hoạt động

Ủng hộ 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng) hỗ trợ đồng bào nghèo xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ăn tết

Ngày 24/1/2022 Mái Ấm Giữa Đời ủng hộ 20.000.000 VNĐ qua chuyển khoản đến tài khoản của Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn…

Hoạt động

Trao quà Tết đến 10 anh em chạy Grabike - thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời

Hôm nay chị Lan Anh thay mặt thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã trao 10 phần quà của Mái Ấm Giữa Đời đến các anh em chạy Grabike khu…

Hoạt động

Thăm hỏi cảm ơn 15 anh em toà nhà, công nhân vệ sinh

(Quà uỷ thác của bạn Hội / bạn không đi được) trị giá: 4,5 triệu đồng