425

Bài viết
Hoạt động

2 SUẤT TRỢ CẤP 1.000.000 VNĐ/ suất đến hai trường hợp con em mẹ đơn thân/ mồ côi

GỬI 2 SUẤT TRỢ CẤP 1.000.000 VNĐ/ suất đến hai trường hợp con em mẹ đơn thân/ mồ côi: A/ Em Nguyễn Tường Vy 5 tuổi - B/ Em Hồ Thị…

Hoạt động

TẶNG 5.000.000 VNĐ HỖ TRỢ NUÔI CON ĐẾN ANH: BÙI MINH LUÂN - VỢ CHẾT, ĐƠN THÂN NUÔI 4 CON NHỎ

Theo yêu cầu cách riêng đặc biệt của một gia đình hảo tâm từ Khánh Hòa, chúng tôi đã chuyển trọn vẹn 5.000.000 VNĐ (NĂM TRIỆU ĐỒN…

Hoạt động

TẶNG QUÀ MÁI ẤM NHÂN HẬU BÌNH DƯƠNG: 3.000.000 VNĐ

Mái Ấm Giữa Đời chuyển khoản 3.000.000 VNĐ gửi mái ấm Nhân Hậu (Bình Dương) chi viện!

Hoạt động

TẶNG QUÀ 3.000.000 VNĐ HỖ TRỢ CÔ NHI VIỆN BÙI CHU (NAM ĐỊNH) (LẦN 2), TỔNG CỘNG ỦNG HỘ 6.000.000 VNĐ

Để kịp thời hỗ trợ các Seur ở Cô Nhi Viện Bùi Chu đang trong giai đoạn khó khăn, chiều nay 06/04/2021 Mái Ấm Giữa Đời đã chuyển 3…

Hoạt động

Tặng vốn bán xôi 500.000 VNĐ

Trao tặng vốn phụ nữ nghèo bán xôi