266

Bài viết
Hoạt động

TRAO 7 TRIỆU ĐỒNG (7.000.000 VNĐ) ĐẾN ANH TRẦN NGỌC THẢO (LONG AN): NÔNG DÂN BÁM RUỘNG NUÔI CON ĂN HỌC

???? Gương mặt được nhận phần hỗ trợ đặc biệt này là anh Trần Ngọc Thảo một người nông dân Long An. Vợ yếu đau triền miên, con cò…

Hoạt động

DÒNG CHẢY TIẾP NỐI: TẶNG 2.000.000 ĐỒNG TRỢ CẤP HỌC NGHỀ CHO CON GÁI ANH TUẤN - MỘT TRƯỜNG HỢP TỪNG ĐƯỢC MAGD GIÚP ĐỠ

Gần hai năm trước anh Hoàng Văn Tuấn - Phú Thọ, một di dân làm mướn chết gục dưới cơn mưa trên liếp rau vừa kịp xanh lá…

Hoạt động

TẶNG GẠO NGHĨA TÌNH NGÀY 08/07/2020

Nhận 2 tạ rưỡi gạo từ ân nhân ủy thác tối 07/07/2020 trong ngày hôm nay chúng tôi đã phân chia thành 25 phần gạo mỗi phần khoảng …